Miljö & Kvalitet


Kallin & Franzéns policy är att tillverka möbler av bra kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall uppnå det genom att:
 
 
  • Välja miljöanpassade material.
  • Påverka våra leverantörer att utveckla miljöanpassade produkter samt välja leverantörer som möter de av oss ställda miljökraven.
  • Eftersträva ständiga förbättringar och utveckla våra miljömål.
  • Engagera alla medarbetare i vårt miljöarbete.
  • Sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön.