Omklädning för återbruk
 
 
 

Måste man verkligen slänga och köpa nytt för att fräscha till en inredning? Finns det ingen annan lösning?

Känns känslan igen? Såväl privat som i arbetet har vi alla stött på dilemmat vid renoveringar och uppfräschningar: När ett rum, lokal eller hel byggnad skall renoveras – så går man igenom allt: golv, väggar och möbler.
 
Kanske är det så att offentliga miljöer slits så mycket att de gamla möblerna ofta förtjänar att hamna på tippen, men förvånande ofta kan man faktiskt skänka stoppmöblerna ytterligare en livscykel genom att klä om och fräscha till dem. 
 
Kallin & Franzén åtar sig både större och mindre partier för omklädning. Vi har gjort det i alla tider, men kanske inte marknadsfört det så mycket. Vi kan ombesörja att möblerna hämtas hos dig och att de demonteras tillräckligt för att det gamla tyget skall kunna tas av. Vi ser över och kompletterar stoppningen om detta behövs och tapetserar till sist möblemanget i det tyg du valt.
  

Tanken är kittlande – Kallin & Franzén är en viktig aktör när det gäller att bryta slit-och-släng trenden och istället ta vara på gamla klenoder och fräscha upp dem! Inte bara för att vi då tillsammans gör en miljöinsats utan kanske allra främst för att du tar till vara värdet i gamla, bra möbler.
  
Om du är osäker och vill försäkra dig om att du gör rätt – att ditt möblemang verkligen är i tillräckligt gott skick, kan du skicka en provstol och få den omklädd. Lyft luren, lämna över dina funderingar och tankar kring vilket jobb möblemanget skall göra i framtiden, vilken miljö det skall placeras i och vilken färgsättning du eftersträvar. Diskutera gärna med oss – vi ger dig goda råd och en professionell bedömning. Tillsammans väljer vi ett passande tyg och tar ställning till om t ex synliga trädetaljer behöver lackas om eller om de skall ha kvar sin naturliga patina.

Välkommen med idéer om ett sunt återbruk!