Miljö & Kvalitet

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något! 
För oss på Kallin & Franzén är det aktuellt att arbeta med sex globala mål enligt AGENDA 2030 för hållbar utveckling – vilka vi markerat i bilden ovan.

Läs mer i den här pdf-filen om hur vi konkret resonerar kring Agenda 2030 och vad vi gör på Kallin & Franzén.Kallin & Franzéns produktions-anläggning kommer inom kort att ha försetts med ett utsläppsfritt värmesystem där olja byts mot jord-/bergvärme. Investeringen delfinansieras med medel från Naturvårdsverket/Klimatklivet! 

 

Kallin & Franzéns policy är att tillverka möbler av bra kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall uppnå det genom att:
  • Välja miljöanpassade material.
  • Påverka våra leverantörer att utveckla miljöanpassade produkter samt välja leverantörer som möter de av oss ställda miljökraven.
  • Eftersträva ständiga förbättringar och utveckla våra miljömål.
  • Engagera alla medarbetare i vårt miljöarbete.
  • Sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön.