Snart bergvärme genom Klimatklivet!

Med hjälp av "Klimatklivet" investerar Kallin & Franzén i ett miljövänligt uppvärmningssystem av våra produktionslokaler. Berglunds Rör från Gällstad sköter grävning, borrning och installation. Inom kort värmer vi alltså hela fabriken med energi från underjorden! Det känns riktigt bra!